കേരള നെല്‍വയല്‍ – നീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ ബില്‍ – 2007 ഉടന്‍ നടപ്പാക്കുക

ജൂലൈ 17, 2008 at 6:56 am (നെല്‍കൃഷി)

കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് ഒരു കത്ത്

പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ കോപ്പി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് പോസ്റ്റലായി എല്ലാപേരും അയക്കുവാനായി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

%d bloggers like this: