കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡിന്റെ അലംഭാവം

ജൂണ്‍ 4, 2006 at 11:54 am (Polution Control)

 ഷിബു. കെ നായർ

HSPCB

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണം, പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതു താത്‌പര്യ ഗവേഷണ സംഘടനയായ തണൽ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ ഒരംഗമാണ്‌ ഞാൻ.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള പഠന-ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ്‌ ഏജൻസികളും പലപ്പോഴും പൊതുജന താത്‌പര്യങ്ങളേക്കാൾ സ്ഥാപിത താത്‌പര്യങ്ങൾക്കാണ്‌ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്‌. അറിവില്ലായ്മ നടിക്കുന്നതിലൂടെയും വസ്തുതകളെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതിലൂടെയും സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്‌ വഞ്ചിച്ച്‌` ഇതിലെ ഒരുകൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നത്‌ ഒരു സത്യമാണ്‌.

ഗവൺമെന്റ്‌ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്‌ സ്റ്റാഫ്‌ സഹകരണ സംഘം നം.2620 ഈ വർഷം വിൽപ്പനയ്ക്ക്‌ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ നോട്ടുബുക്കിന്റെ പുറം ചട്ടയിൽ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്തണ ബോർഡിന്റേതായി (KSPCB) വന്ന പരസ്യമാണ്‌ ഈ ലേഖനത്തിനാധാരം.
പ്ലാസ്റ്റിക്‌ സഞ്ചികളും കുപ്പികളും കത്തിക്കുന്നത്‌ ആപത്‌ക്കരമല്ല, ആവശ്യമാണ്‌ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഫുൾ പേജ്‌ പരസ്യത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ സഞ്ചികളും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കുപ്പികളും കത്തിച്ചാൽ കർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡും വെള്ളവും മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കത്തിക്കുക എന്നും പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നു. (അടിസ്ഥാന രസതന്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ നിറമില്ലാത്ത, മണമില്ലാത്ത ഒരു വാതകമാണ്‌ കാർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ്‌ എന്നാണ്‌. ജലത്തിന്‌ മണമോ നിറമോ ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ പെറ്റ്‌ ബോട്ടിലുകളോ, ക്യാരി ബാഗുകളോ കത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുകയ്ക്ക്‌ നിറവും മണവും കൊടുക്കുന്നതാരാണെന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യം ബാക്കി)

ക്ലോറിൻ കലർന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അശാസ്ത്രീയമായി കത്തിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ഡയോക്‌സിനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന പ്രസ്താവം ക്ലോറിനേറ്റഡ്‌ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ ശാസ്ത്രീയമായി കത്തിക്കാമെന്ന്‌ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ഏതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉത്‌പന്നത്തിലും താലേറ്റുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിസൈസറുകൾ, ഘനലോഹങ്ങൾ, ഫില്ലറുകൾ, ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകൾ, ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക്‌ ഏജന്റുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി രാസ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉത്‌പന്നങ്ങളെ ചൂടാക്കുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്‌ മാരക വിഷ വാതകങ്ങൾ പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുമെന്ന്‌ ശാസ്ത്രലോകം നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്‌. പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗന്ധവും പുകയും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും തന്നെ അത്‌ അപകടമല്ലെന്ന്‌ പറയുകയില്ല.

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ വരുത്തിവെക്കുന്ന വിപത്തുകളെക്കുറിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കത്തിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി-ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിരവധി പഠനങ്ങളും ഇന്ന്‌ ലോകത്ത്‌ ലഭ്യമാണ്‌. ഭൂമിയിലെ ജീവനുതന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന രാസമാലിന്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മാരകങ്ങളായ 12 സ്ഥാവര കാർബണിക രാസമാലിന്യങ്ങളെ [POP (Persistent Organic Pollutants)] ഭൂമുഖത്തുനിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയായ സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം ട്രീറ്റി (മേയ്‌ 2001) യിൽ മറ്റുരാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഈ കരാർ പ്രകാരം ഈ വക രാസ മാലിന്യങ്ങളുടെ ഉന്മൂലനത്തിനുവേണ്ട നടപടികളും പരിപാടികളും സമയബന്ധിതമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത്‌ നടപ്പിലാക്കാൻ ഭാരത സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്‌. ഈ 12 രാസ മാലിന്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ഡയോക്‌സിനുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ജ്വലനമാണ്‌. അത്‌ ഇൻസിനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ലാതെ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചവർ കത്തിച്ചാലും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കെത്തുന്നു. മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച്‌ പി.വി.സി പോലുള്ള ക്ലോറിനേറ്റഡ്‌ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ജ്വലനം വൻതോതിൽ ഡയോക്സിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്‌ കാരണമാകുന്നു. (നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ എന്തുതരം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്‌ അവ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്‌ തിരിച്ചറിയാനോ ഏതൊക്കെയാണ്‌ പി.വി.സി അഥവാ ക്ലോറിനേറ്റഡ്‌ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെന്ന്‌ തിരിച്ചറിയുവാനോ ഉള്ള യാതൊരുവിധ അടയാളങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല പി.വി.സി പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി നിർമാർജനം ചെയ്യുവഅനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയും നിലവിലില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ലേബലിംഗ്‌ നിർബന്ധമാക്കാനുമുള്ള നിയമങ്ങളുമില്ല.) ലോകത്ത്‌ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഡയോക്സിനുകളുടെ 60 ശതമാനവും നഗരമാലിന്യ ഇൻസുലേറ്ററുകളിൽ നിന്നാണെന്ന്‌ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കുമ്പോഴോ ചൂടാക്കുമ്പോഴോ ഡയോക്സിനുകൾക്കു പുറമേ നിരവധി മാരക വിഷവാതകങ്ങളും പദാർഥങ്ങളും ചാരവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ നഗരമാലിന്യങ്ങളുടെ ഇൻസിനറേഷനെതിരെ ലോകവ്യാപകമായി വമ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്‌. ലോകമെങ്ങും ഗവണ്മെന്റുകൾ മാലിന്യങ്ങളെ കത്തിക്കുന്നത്‌ നിരുത്‌സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഈയൊരവസരത്തിൽ 2000-ത്തിൽ ഭാരത സർക്കാർ രൂപം കൊടുത്ത ഖരമാലിന്യ നിർമാർജനത്തിനുള്ള നിയമവും മലിന്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച്‌ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ജ്വലനത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്‌. ഈ നിയമത്തെ പിന്തുടർന്ന്‌ കേരള സ്‌അർക്കാർ രൂപം കൊടുത്ത ക്ലീൻ കേരള മിഷൻ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്‌ മാലിന്യങ്ങളുടെ ഇൻസിനറേഷൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പകരം വെക്കാവുന്ന ഉത്‌പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്‌ സംസ്ഥാനത്ത്‌ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌.

പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിന്റെ പിൻബലവും ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭീമമായ സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങളും പറ്റുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്‌ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ നിർമാർജനമാണ്‌. ലോകത്തെങ്ങും ഇതുവരെയും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ നിർമാർജന രീതി നിലവിലില്ലെന്നത്‌ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്‌. ലോകമെമ്പാടും മാലിന്യ നിർമാർജനപ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അസാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ഘടകം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണെന്നത്‌ ഒരു വാസ്തവമാണ്‌. അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്‌ ഇക്കൂട്ടർ ഇൻസിനറേഷൻ ഒരു പോംവഴിയാണെന്ന്‌ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉപഭോഗത്തെ പ്രോത്‌സാഹിപ്പിക്കുന്നതും.
ഒരു വശത്ത്‌ ദുർലഭമായ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ദൂർത്തിനും മറുവശത്ത്‌ സാമ്പത്തിക-ആരോഗ്യ-പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിനും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഇടയാക്കുന്നു. ഈയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്‌ ലോകമെങ്ങും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളുണ്ടാകുന്നതും പലേ ഗവണ്മെന്റുകളും ശക്തമായ നയങ്ങളിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉപഭോഗം കുറക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നതും.
പ്ലാസ്റ്റിക്‌ വ്യവസായം ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും ഇന്ന്‌ ലഭ്യമാണ്‌. കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും ഇൻസിനറേഷനുമെതിരായി ലോകത്തു നടക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്‌. താര്യമുള്ളവർക്ക്‌ തണലിൽ നിന്നും പല പഠനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്‌.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പൊതുജനാരോഗ്യവും പൊതുജന താത്‌പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിയുക്തമായ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച്‌ പൊതുജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച്‌ വിദ്യാർത്ഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പരസ്യം നൽകിയത്‌ ആരുടെ താത്‌പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ്‌? ആർക്കുവേണ്ടിയാണ്‌ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപണം കൊണ്ട്‌ ഈ ശാത്രജ്ഞരേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും നാം തീറ്റിപോറ്റുന്നത്‌?
ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറേവർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ വളരെ ഗൌരവമുള്ള എല്ലാ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിലും കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്‌ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലക്ഷ്യമായ സമീപനങ്ങളാണ്‌ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്‌. കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയും അലംഭാവവും പുലർത്തുന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ സംവിധാനത്തെ പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ്‌ ഉത്തമം.
ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ്‌അരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലയ്ക്ക്‌ നിറുത്തുന്നതിനും അതുവഴി ഞങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികളിലും സഹപ്രവർത്തകരിലും അർപ്പിച്ച വിസാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികളെടുക്കണമെന്നും ഉള്ള വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനകൂടിയാണിത്‌.
 

Advertisements

പെർമാലിങ്ക് 2അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വഴുതന

ജൂണ്‍ 3, 2006 at 6:09 am (Genetic Engineering)

"ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ഭക്ഷ്യവിള വിത്തുകൾക്ക്‌ അംഗീകാരം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിവുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇതിൽ ആദ്യം അംഗീകാരം നൽകുന്നത്‌ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വഴുതനങ്ങക്കാണ്‌. ലോകത്തുതന്നെ Bt-Brinjal ന്‌ അനുമതി നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ്‌ ഇന്ത്യ. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും അങ്ങേയറ്റം പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്‌. ആഗോളീകരണത്തിന്റെയും ലോകവ്യാപാര സംഘടനാ നയങ്ങളുടെയും ഫലമായി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കാർഷികമേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര നാശത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക്‌ കഴിയും."

ജനിതകമാറ്റം മാറ്റം വരുത്തിയ പരുത്തി (Bt Cotton) വ്യാപകമായതിനുശേഷം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ രാജ്യത്ത്‌ നിലനിക്കേ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രവന – പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ കീഴിലുള്ള ജനറ്റിക്‌ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ അപ്രൂവൽ കമ്മറ്റി (GEAC) ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വഴുതനങ്ങ കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ അനുമതി നൽകാൻ പോവുകയാണ്‌. ഇതൊക്കെ തുടക്കം മാത്രമാണ്‌. ഇരുപതോളം ഭക്ഷ്യ വിളകളാൽ (അരി, തക്കാളി, കടുക്‌, വെണ്ടയ്ക്ക, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്‌ തുടങ്ങിയവ) ജനിതക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്‌. അത്തരം വിത്തുകൾ രാജ്യത്ത്‌ പലയിടത്തായി പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നുമുണ്ട്‌, പലപ്പോഴും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൃഷിക്കാരും അറിയാതെ തന്നെ. ഈ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിത്തു കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ പഠന ഫലങ്ങളുമായി തങ്ങളുടെ വിത്തുകൾക്കു വേണ്ട അംഗീകാരത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കും.

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളുണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതികവും പൊതുജനാരോഗ്യപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടയിൽ പോലും സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്‌. പല പഠനങ്ങളും വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്‌. അലർജി, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, ഉദരവൃണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ നന്നായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ പോലും ഇന്ന്‌ ആരോഗ്യ തകരാറുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജൈവ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ (biosafety measures) അപര്യാപ്തതയെ കുറിച്ച്‌ പഠനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ സാമൂഹ്യമായും ധാർമ്മികമായും ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്‌. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രീയ ചോദ്യങ്ങൾതന്നെ ഇതുവരെ ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഇതിനു പുറമെയാണ്‌ അപകട സാധ്യതാ പഠനങ്ങളും അതുമയി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ ബാധ്യതകളും പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള കാലതാമസം. 

കടൽത്തീരം മുതൽ  മലത്തലപ്പ്‌ വരെ ജൈവ വൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമാണ്‌ കേരളം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പകുതിയും പശ്ചിമഘട്ടപ്രദേശമാണ്‌. ഇത്‌ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യമേഖലയുമാണ്‌. നേരത്തെ തന്നെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും മുന്നറിയിപ്പ്‌ നൽകുകയും ഇന്ന്‌ ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്‌. ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകൾക്ക്‌ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയെ മലിനീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണിത്‌. ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ജീവജാലങ്ങൾ കൃത്രിമമാണ്‌ കാരണം ഇവയെ ലബോറട്ടറികളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. മാത്രവുമല്ല ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ രീതികളും അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളും പരിണാമത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ 3.8 ബില്ല്യൺ വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു പോലും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉണ്ടാക്കാനിടയുള്ള ജനിതകമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്‌ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്‌ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജൈവസംരക്ഷണ പ്രോട്ടോകോൾ (Biosafety Protocol) നിലനിൽക്കുന്നത്‌. ഡോ. എം.എസ്‌. സ്വാമിനാഥൻ ചെയർമാനായുള്ള ബയോടെക്‌നോളജി ടാസ്‌ക്‌ഫോഴ്‌സ്‌ റിപ്പോർട്ടും പറയുന്നത്‌ പശ്ചിമഘട്ടം പോലെ  പാരിസ്ഥിതികമായി ലോലമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളിൽനിന്ന്‌ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ്‌.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിള ബി. റ്റി.പരുത്തിയാണ്‌. 2002 മുതൽക്കാണ്‌ ബി. റ്റി.പരുത്തി വ്യാപകമായി ഇന്ത്യയിൽ കൃഷിചെയ്യാനാരംഭിച്ചത്‌. ഇതിന്‌ അനുവാദം നൽകിയത്‌ GEAC യാണ്‌. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ വിത്തുകളുടെ ഉയർന്നവിലയെ കുറിച്ചും, തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന കീടനാശിനിയെക്കുറിച്ചും, മോശമായ ഉൽപദനത്തെ കുറിച്ചും, വിത്തുകൾ നിയമവിധേയമല്ലാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുമുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ബി. റ്റി.പരുത്തിയുടേ പ്രതിരോധശേഷി കുറവിനെപറ്റിയും ഓർഗാനിക്‌ പരുത്തിയുടെ മേന്മയെക്കുറിച്ചും പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തന്നെ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കർഷകർക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന്‌ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ (ആന്ധ്രപ്രദേശ്‌) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിന്‌ വിത്തു കമ്പനികൾ (മൊൺസാന്റോ, മഹികോ) തയ്യാറായിട്ടില്ല. അവർ ആന്ധ്രസർക്കാരിന്റെ ഓർഡറിനെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്‌ പകരം ഉണ്ടായത്‌.

ഇപ്പോൾ ബി. റ്റി.പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകതൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും കന്നുകാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്‌. വിളവെടുപ്പിനു ശേഷം പരുത്തി കർഷകർ തങ്ങളുടെ വയലുകളിലെ മണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെയാണ്‌ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും മറ്റു ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിളകൾക്ക്‌ അനുമതിനൽകുന്നത്‌. അതും ഭക്ഷ്യ വിളകൾക്ക്‌.

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ രാജ്യത്ത്‌ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാതിരിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു മുൻ കരുതൽ നയമാണ്‌ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്‌. താൽക്കാലികമയിട്ടെങ്കിലും ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളുടെ വ്യാപനം തടയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ മറിച്ചാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. ഇത്‌ അപകടം പിടിച്ചതും അശാസ്ത്രീയവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമാണ്‌. കാരണം ഇതുമൂലം ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക്‌ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന തകർച്ച ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും. ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകൾക്കും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വിത്തുകൾക്കും (അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകളുൾപ്പെടെ) ഒരുമിച്ച്‌ വാഴാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ജീനുകളുടെ മറ്റ്‌ സസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുതന്നെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക കാർഷിക വ്യവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷവും ചെറുകിട കർഷകരുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിത്തു കമ്പനികളോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ പറയുന്ന തരത്തിൽ buffer zone വയ്ക്കുക എന്നത്‌` കർഷകർക്ക്‌ അസാധ്യമായൊരു കാര്യമാണ്‌.

കേരളം ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമാണ്‌. നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോഴും കാർഷികമേഖലയെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനും പുറമേ നമ്മൾ ആഹാരം ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനവുമാണ്‌. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഭീകരമായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയമായി നല്ല അവബോധമുള്ള കേരള സംസ്ഥാനം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കൃത്യമായൊരു നിലപാടെടുക്കുകയും അത്‌` കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്‌ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക്‌ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്‌ അനുമതി കൊടുക്കയുമരുത്‌.

നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭക്ഷണമാണ്‌. ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അവകാശവുമാണ്‌. അതിനുമേൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്കും കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിനും മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ കുത്തക വിത്തു കമ്പനികളെ അനുവദിച്ചുകൂടാ. നല്ല ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആയിരക്കണക്കിന്‌ വഴികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽത്തന്നെ നിലവിലുണ്ട്‌. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവയെല്ലാം അംഗീകരിക്കാനോ അതിനുവേണ്ട സഹായം നൽകാനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്തരം രീതികളെ പ്രോത്‌സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുത്തക കമ്പനികളെ മാത്രം സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പ്രോത്‌സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌.

കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാർഷിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കർഷകരും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും സംഘടനകളും കാർഷിക സർവകലാശാലയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ 10 – 15 വർഷങ്ങളായി പല പരീക്ഷണങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌. സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം(IPM), കീടനാശിനി രഹിത കീടനിയന്ത്രണം (NPM), ജൈവകൃഷി, ബയോഡൈനാമിക്‌ ഫാമിംഗ്‌ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതുമാത്രം. ഇതിന്റെ ഫലം വളരെ നല്ലതും മറ്റു കൃഷിക്കാർക്ക്‌ അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്‌. ഇവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്‌ കമ്പോളത്തിൽ നല്ല വിലയും ഇന്ന്‌ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്‌. കാർഷിക കയറ്റുമതിക്ക്‌ ഒട്ടേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒരു ജൈവ കൃഷി സംസ്ഥാനമായിരിക്കേണ്ടത്‌ (organic State) അത്യാവശ്യമാണ്‌. കാരണം ഇന്ന്‌ ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ അതിന്‌ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ്‌ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും വളർന്ന്‌ വരുന്നുണ്ട്‌. നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്ക്‌ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതൊരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകൾ ജൈവകൃഷിയിടങ്ങളെ മലിനമാക്കുമെന്നതിന്‌ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പല രാജ്യങ്ങളും ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌.

അതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന ഇന്നാട്ടിലെ വിദഗ്ദ്ധരുടെയും മറ്റുവ്യക്തികളുടെയും ഈ ആശങ്ക നമ്മുടെ ജന പതിനിധികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണമെന്നും Bt. Brinjal ന്റെയും മറ്റു ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളുടെയും വ്യാപനം ഉടൻ നിറുത്തിവയ്പ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പുരോഗമന പദവി നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ട്‌ കേരളത്തെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകളും വിളകളും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമായി (GM free State) പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

എന്ന്‌

നന്ദിപൂർവം

ഡോ. തോമസ്‌ വർഗ്ഗീസ്‌

സി.ആർ. നീലകണ്ഠൻ

പ്രൊ. ആർ.വി.ജി മേനോൻ

പി.ആർ ശ്രീകുമാർ

ആനി പുന്നൂസ്‌

ഡോ. എ.എസ്‌.കെ. നായർ

എസ്‌. ഉഷ

പ്രൊ. എം.കെ പ്രസാദ്‌

ഡോ. എസ്‌. ശാന്തി

ഡോ. സി. തങ്കം

ഡോ. കെ. ശാരദാ മണി

പെർമാലിങ്ക് 2അഭിപ്രായങ്ങള്‍